Kerk
straat

Transformatie – Nieuwbouw

Locatie – Kerkstraat Weert
Jaar – 2020
Omvang – 210 m2

De projectlocatie is gelegen tegen de rand van het kenmerkende R.K. eiland in de wijk Keent. Aan de Kerkstraat, één van de oudste straten van Kieëntj. Op het voormalige expeditieterrein zijn twee gelijkvloerse senioren-bungalows gerealiseerd. Dit is fase 2 van de transformatie van het gebied aan de Kruis- & Kerkstraat.

VOOR
ONTWERP

Het front van het perceel heeft nagenoeg dezelfde breedte als naastgelegen belending. Het ontwerp betreft een gelijkvloers bouwwerk met maar één bouwlaag. Om toch geleding aan te brengen zijn ter plaatse van de zithoek de ruimtes verhoogd, waardoor een twee-tal blokjes ontstaan. Dit verhoogd de leesbaarheid, dat het twee woningen betreft. Door aan de rechterzijde met een schijf te beginnen is een ritme gecreëerd van 1-2-3, middels hoog-laag en bebouwd-open  met een duidelijk begin en eind. Vanwege het anti-platdak-syndroom van de gemeente is dit ontwerp afgeschoten.

“invulling aan één van de oudste straten van Kieëntj”

Impressies – Visie

DEFINITIEF
ONTWERP

De verhoogde ruimten uit het voorontwerp zijn overgenomen en voorzien van een kap. Iedere woning een eigen kapvorm en -richting. Door de entree een stukje terug te leggen worden de verhoogde gedeelten verder geaccentueerd. Om verder aan te sluiten bij de metselwerk traditie van de wijk is er ter plaatse van de gevelopeningen gewerkt met staand en terugligging metselwerk.

Impressies – Definitief Ontwerp

Project
data

Architect
Harold Laenen

Consultants
Kwaspen Architectuur
BRO
M&A Milieu Adviesburo
Milieutechnischg Adviesburo Heel
Geonius
Adviesburo J. Duisters
Smart Bouwexperts

Aannemer
REIX Ontwikkeling & Bouw

Opdrachtgever
Haanen – Wijen

Project
Transformatie gebied aan de Kruis- & Kerkstraat – fase 2

Ontwerp
2020-2022

Uitvoering
2022-2023

Mag ik ook eens over uw
droomhuis meedenken?