Dijker
straat

Nieuwbouw villa

Locatie – Dijkerstraat Weert
Jaar – 2009
Omvang – 773 m2

Het oorspronkelijke kavel is in twee delen opgeknipt. De hierdoor ontstane kavels zijn langwerpig en hebben een grote diepte. De ligging aan de rand van het bungalowpark is zeer uniek en meteen de kenmerkende karakteristiek van de plek. De breedte van het kavel is zoveel mogelijk benut. Een deel van de bijgebouwen is “onder de grond” gestopt om aan de achterzijde van het perceel het vrije uitzicht zoveel mogelijk te handhaven.

Bouwmassa

De bouwmassa van het woonhuis bestaat uit vier met elkaar verbonden volumes. De volumes hebben elk een eigen karakteristieke vorm. De massa van het hoofdgebouw neemt in zijn grondvlak de langgerekte karakteristiek van het kavel over. Op het hoofdgebouw is een lessenaarskap geplaatst welke bemiddeld tussen de lagere bebouwing aan de rechterzijde en de hogere bebouwing aan de linkerzijde. Het dak wordt afgewerkt met zink, waarmee de strakke lijn van het dak ook wordt ondersteund.

“Eerbiedige incisie”

Inplanting

Het 2e volume is een groot bijgebouw gelegen aan de linkerzijde van het hoofdvolume. Aan de voorzijde werkt dit volume als scheidend element tussen het publieke en private domein. Aan de achterzijde wordt het volume middels een ronding op elegante wijze losgekoppeld van het hoofdvolume en strekt het zich uit richting de diepte van het perceel. Aan de achterzijde van het perceel wordt middels een hellingsbaan een incisie in het maaiveld gemaakt. Op deze wijze ontstaat een relatie met het lager gelegen deel.

Tekeningen

Begeleiding

Aan de voorzijde is een klein 3e volume geplaatst om een overgang te maken tussen het perceel en de hoofdbouw. De voorgevel van dit volume staat scheef ten opzichte van de hoofdgebouw, zodat een bezoeker op een natuurlijke wijze naar de voordeur wordt geleid. Aan de rechterzijde penetreert een klein ondergeschikt 4e volume het hoofdgebouw.

Project
data

Architect
Harold Laenen

Consultants
Adviesbureau van Meijl – Verhaegh
M&A Milieuadviesbureau

Aannemer
Aannemersbedrijf Haex – Brankaert
Ton in den Kleef Installatiebedrijf
Pevo installatiebedrijf

Opdrachtgever
Familie Heijkers – Moonen

Project
Nieuwbouw Villa

Ontwerp
2007 – 2008

Uitvoering
2008 – 2009

Mag ik ook eens over uw
droomhuis meedenken?