projecten

bureau

 

 

Harold Laenen

luistert
De opdrachtgever staat centraal in het proces. Helemaal wanneer de opdrachtgever ook één van de gebruikers van het plan is. Tijdens de kennismaking begint het luisteren. Wat zijn de wensen? Hoe zit het gezin in elkaar? Wat voor soort organisatie? Maar ook tijdens het proces wordt er geluisterd. Iets kan immers te groot, te klein, niet wenselijk of goed zo zijn! Afstemmen op dezelfde frequentie is het uitgangspunt.

analyseert
Het soort project, nieuw-, verbouw, uitbreiding, renovatie, herbouw, interieur of landschap wordt gedefinieerd. De wensen, eisen en randvoorwaarden worden in kaart gebracht. De projectlocatie en z'n context geven belangrijke input aan het plan. Deze input, het eigen werk en dat van derden wordt kritisch benaderd. Door analyses komen de diverse (on-) mogelijkheden boven drijven.

bespreekt
Uitkomsten met bijbehorende adviezen uit de verschillende werkzaamheden worden besproken met de opdrachtgever. Zo kan deze weloverwogen keuzes maken.

vertaalt
Uniek en afgestemd op de wensen van de opdrachtgever wordt een plan ontwikkeld. In deze vertaling zit de toegevoegde waarde van uw architect. Samen het realiseren van de droom!

ontwerpt
Een plan bevind zich niet alleen binnen of buiten. Dit is waarom Harold Laenen zowel in- als exterieur ontwerpt en altijd in relatie tot de context. De ontwerpen dienen zich respectvol in de omgeving te voegen. Tijdens het ontwerpen wordt er gezocht naar functionaliteit voor nu en later. Er wordt gewerkt aan originele, eigenzinnige en duidelijke oplossingen, zodat een ruimte onstaat waar de gebruiker zich thuisvoelt.

ondersteunt
Tijdens het ontwerp en de uitwerking van een plan wordt het contact met adviseurs en gemeente door Harold Laenen onderhouden. Hier dient uw architect ook tevens als klankbord. Welke constructeur past bij de opgave? Wanneer moet een plan naar de gemeente? De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt door Harold Laenen gedaan. Ook het meedenken in gerelateerde aspecten behoort tot ondersteuning.

werkt uit
Het definitieve ontwerp wordt verder uitgewerkt tot technisch ontwerp waarmee de aanvraag omgevingsvergunning gedaan kan worden. Voor de uitvoering van het project dient het plan een verdere technische uitwerking te ondergaan. Zo onstaat dan een uitvoeringsgereed ontwerp gedocumenteerd in werktekeningen.

begeleidt
Naast het ontwerptraject kan er tijdens de prijs- & contractvorming met uitvoerende partijen ook gerekend worden op uw architect. Het is voor veel opdrachtgevers een niet alledaagse bezigheid. Samen leiden we het proces in de juiste baan. Verder staat uw architect tijdens de uitvoering ook klaar met advies, ad-hoc oplossingen en bewaakt hij de kwaliteit van het project. Aan het eind van bouw vind de oplevering plaats. Eventuele gebreken worden samen opgenomen en dienen nog opgelost te worden door de uitvoerende partijen.

architectuur
ar·chi·tec·tuur (de ~ (v.), -turen);

1. bouwkunst;

2. bouwstijl;

3. conceptuele structuur en het functionele gedrag van computer en systeemprogramma's of de beschrijving daarvan.

Architectuur is pure expressie, waaraan ratio en rede ten grondslag liggen. Het beschrijft de mens en haar maatschappij. Het private en publieke domein zijn in ruimte uitgedrukt. Architectuur is het zoeken naar authenticiteit, met de historie en topografie als uitgangspunt. Cultuur en identiteit geven verder richting in dit proces. Architectuur is gewaarwording van de ruimte. Architectuur ordent en geeft betekenis aan ruimte. Architectuur begeleidt de mens door de ruimte.

"Als een prothese wordt deze gestalte, in haar context geïmplanteerd, en langzaam maar zeker wordt ze weer opgenomen in het onderbewuste geheel". Harold Laenen, 27 juni 2003.

contact

Harold Laenen
Onze Lieve Vrouwestraat 40
6035 AR Ospel

06 18 130 149

M info@haroldlaenen.nl
W www.haroldlaenen.nl

D download vCard

W architectenregister

W facebook
W linkedin
W pinterest

algemene voorwaarden

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 / nummer 56/2013.


D download DNR 2011

diensten

- opstellen & herijken programma van eisen
- analyse & vastlegging bestaande toestand
- haalbaarheidstudie(s)
- architectonisch, bouwkundig & energetisch ontwerp
- verzorgen inbreng interieurarchitectuur
- verzorgen inbreng landschap- / tuinarchitectuur
- vooroverleg gemeente & welstandscommissie
- architectonische, bouwkundige & energetische uitwerking
- verzorgen aanvraag omgevingsvergunning
- begeleiding prijs- & contractvorming (aanbesteding & gunning)
- uitwerking ten behoeve van de uitvoering
- begeleiding uitvoering

opleiding

Technische Universiteit, afdeling bouwkunde, Delft
- Hoe wil en kan ik ontwerpen ?
- masteropleiding Architecture: afgestudeerd 2003
- laboratorium Urban Architecture: ontwerpend onderzoek naar de Hollandse stad
- mentoren: prof. ir. L. van Duin & ir. H. Mihl
- thesis Climax; Rede in architectuur (a)
- thesis Authenticiteit; de Genius Loci van de Spoorzone in relatie tot het Artefact Delft (b)

HBO Bouwkunde, Architectuur, Hogeschool Brabant, Tilburg
- Definitieve richting architectuur
- afgestudeerd 2000
- thesis Switch!
- afstudeerproject BEAMER E25

MTS Bouwkunde, Overmaas College, Roermond
- Basis technische bouwkunde
- eindexamen 1996
- stage architectenbureau van Schaijk Roermond; bouwkundig tekenaar
- stage bouwbedrijf Welling Weert; werkvoorbereider

MAVO, Philips van Horne Scholengemeenschap, Weert
- eindexamen 1992
- Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuurkunde, handelskennis

Basisschool Martin I-Have-a-Dream Luther Kingschool, Weert
- 1982-1988

werkervaring

Architect / Eigenaar Harold Laenen architectuur
- 2003-heden

Penningmeester Bond Nederlandse Architecten Kring Noord- en Midden Limburg
- 2012-heden

PrOr-manager Stephan Laenen Makelaardij, Weert
- 1997-2002
- Verantwoordelijk voor presentatie en organisatie kantoor. Van huisstijl tot kantoorstructuur.
- Deze structuur heeft als fundament gediend voor het programma Real@state.

Ontwerper studie-atelier Archistudio-HL, Weert
- 1997-2003
- Verantwoordelijk voor projecten m.b.t. verbouw / aanbouw / interieur / web- & grafisch design.

Bouwkundig tekenaar Architectenbureau Coppen b.v., Roermond
- 1996-1997
- Gewerkt op de (digitale) tekenkamer, via van Schaijik
- Meegewerkt aan implementatie Autocad Alfa

Bouwkundig tekenaar Architectenbureau ir. John van Schaijik b.v., Roermond
- 1996-1997
- Meegewerkt aan diverse projecten in verschillende fasen van ontwerp tot uitvoering
- Meegewerkt aan implementatie Delta pi

Medewerker Cafetaria ‘t Frietmenke, Weert
- 1993-1998
- Mee mogen werken aan de opbouw van één de betere cafetaria’s van Weert.
- Gewerkt in een prettig teamverband met een goede spirit waar de klant centraal staat !

Medewerker Cafetaria Kim, Weert
- 1991-1993
- Bewust geworden van de sociale kant van de horeca.
- Ervaren wat het runnen van een kleinschalige onderneming inhoud.

permanente beroeps ontwikkeling PBO

cursussen
- bouwbesluit 2012
- BIM modelleren
- daglicht- & ventilatieberekeningen
- bouwbesluit in de praktijk

lezingen
- doorstrijken metselwerk | van Neerbos & Weber-Beamix
- coöperatie Archifoor | BNA NML - Rob van Leuven
- sterk in Salestraining | BNA NML - Bart Sterk
- hellend dak en bouwbesluit 2012 | van Neerbos & Monier - Maryn Andriessen
- isoleren en EPC | van Neerbos & Isover - Glenn den Broeder
- milieuprestatie | DGBC, GPR, MPRI
- feng shui | Jackie Rademakers interieurontwerp Feng Shui Professional
- EPC 0,8-0,6 | Gert Harm ten Bolscher
- bouwbesluit 2012 | Roel Geys
- bouwbesluit 2012 | BNA zuid
- duurzaam met hout | Centrum Hout - Eric de Munck
- hoe 'groen' zijn architecten | Olaf Ritchi
- vergunningsvrij bouwen | Bouwend Nederland - Wico Ankersmit
- Wabo | BNA, SBR & Bouwend Nederland
- contractvorming | Asselbergs & Klinkhamer Advocaten - Hjalmar Memelink
- honorarium | HOW2ADVICE - Ingeborg Hoenders
- mauer united architects | Marc Mauer
- V&G plannen | BouwQuest - Carl Peter Goossen
- Wro | BRO - Frits Peeters
- ateursrecht | Meulenkamp advocaten

seminars
- dialoog Architect - Aannemer | Bouwend Nederland & BNA
- kansen economische crisis | Bouwend Nederlaand & BNA
- verwerking baksteen | van Neerbos, Elski, Huwa & Beamix

zelfstudie
- passiefhuis | energie-0 | energie-plus
- integratie BIM
- integratie bouwbesluit 2012

tentoonstelling
- Piet Coenders; architect. Tiendschuur Weert 2011
- Harrie Martens; monumentalist, architect, schilder. Tiendschuur Weert 2009
- Pierre Weegels; fecit. Tiendschuur Weert 2007

gastdocent
- ‘architectuur’ groep 7 & 8 2012, Basisschool de Duizendpoot Stramproy
- ‘droomhuizen en luchtkastelen’ groep 7 & 8 2010, Basisschool de Schrank Ospel

exposities
- Kijkje in de keuken | 2012 | Kookstudio Zinin Ospel
- DvdA: Particuliere woonhuizen | 2012 | Architectuurlijk Weert
- Archistudio-HL | 2008 | Taverne de Oude Munt Weert
- DvdA: Uitbreidingen | 2008 | Architectuurlijk Weert
- DvdA: Interieurs | 2004 | Architectuurlijk Weert

excursies
- Centraal Station | Rotterdam
- van Nelle fabriek | Rotterdam
- Markthal | Rotterdam
- De Rotterdam, New Orleans & Montevideo | Rotterdam
- Mies 1:1 golfclub project | Krefeld, Egelsberg-Duitsland
- Aalto Theather | Essen-Duitsland
- Thyssen-Krupp | Essen-Duitsland
- Nedinsco | Venlo
- Crescendo | Venlo
- Rabobank | Noorderpoort-Venlo
- MBO Gilde Opleidingen | Venray
- Innovatoren | Venlo
- Scelta Intitute | Venlo
- ECI | Roermond
- Kenniscentrum Rabobank | Roermond-Echt
- Nimmerdor | Grijpskerke
- Arresthuis | Roermond
- Nijmegen
- steenfabriek De Vogelensangh | Deest
- Maasboulevard | Venlo
- Groningen
- Cesar Manrique | Lanzarote
- Arnhem
- Stadskantoren | Zeeland
- Mosae Forum | Maastricht
- Den Bosch
- Vestedatoren | Eindhoven
- Maasboulevard | Maastricht
- restauratie gewelven Sint Martinuskerk | Weert
- Brugge & Gent | België
- stedebouwkundige ontwikkeling Barcelona | Spanje
- Florence, Lucca, Pisa & Rome | Italië
- KNSM-eiland | Amsterdam
- Essentgebouw | Roermond
- Politiebureau | Sittard
- Efeze | Turkije

achtergrond

aha-erlebnis
Het eerste onbewuste Aha-erlebnis, heb ik als klein manneke gehad, tijdens het bezoeken van een antiekzaak ergens in België. Mijn ouders keken rond en ikzelf bleef gefascineerd door het interieur, in het bijzonder de trap, of was het nu het trappenhuis? Nog maar een keer op en neer! Nee, de ruimte was als split level opgebouwd. Dat was het! Ik kon er met mijn verstand niet bij. Wat gebeurd hier? Hoe zit dit in elkaar? ...... Later die dag, ergens op een terrasje, zijn er vele studieschetsen toevertrouwd aan de achterzijde van verscheidene viltjes.

rode draad
Een tweede onbewuste gewaarwording heb ervaren in het complex de Lichtenberg. Verlaten, niet onderhouden en overwoekerd lag het ensemble er toen der tijd bij. Samen met mijn grote broer op de fiets via de natuurstenen brug over de gracht in een mysterieuze, bijna feeërieke setting aangekomen. Vervolgens door de poort op een soort voorhof de fietsen tegen een bijgebouw gezet. Voor ons, een enorme en uitnodigende helling. Als klein ventje leek dit alsof we aan de voet van een hele grote berg stonden. Begeleid door de boomtoppen en door een uitzicht, naar beneden kijkend tussen bomen welke op de steile helling staan. Boven aangekomen bij een paar flinke traptreden. Het was alsof de traptreden spraken en zeiden let op u gaat zo dadelijk binnentreden. En jawel hier betraden we daadwerkelijk het openluchttheater, waar het regiegebouw met een elegant gebaar boven de tribune uitstijgt en richting geeft. Hier kwamen we oog in oog met het toneelgebouw te staan. We waren binnen maar toch ook nog buiten. Ik voelde het, een vreemd gevoel, een mix van spanning en ongeloof. Stil staan en het enige wat ik kon zeggen was: WAUW !!!

bewustwording
Tijdens mijn schooltijd op de MTS was de bij ons om de hoek liggende wijk Molenakker in aanbouw. Uit de interesse voor het bouwen ging ik hier regelmatig kijken. Een woning ontworpen door architect Ton Wijnhoven trok in het bijzonder mijn aandacht. Het toeval wilde dat een medeleerling, Harm Jansen, voor het vak presentatietechnieken van deze zelfde woning een maquette tentoon gesteld had staan. Dit object fascineerde me en riep bij mij een hele reeks van vragen op.
Ik denk nu, dat door het parallel zien van model en de uitvoering, dit de bewustwording van architectuur is geweest. En hier heeft onbewust mijn basis heeft gelegen om verder te studeren.

Vrijwel direct in het eerste jaar van de studie aan de HTS ging er een excursie naar het in 1995 opgeleverde Bonnefanten museum. Gelegen in de aanbouw zijnde wijk Céramique. Hier gebeurde veel, heel veel! Was dit nou stedenbouwkundige architectuur of architectonische stedenbouw? Het was zeker een architectenfeestje, Aldo Rossi, Mario Botta en Alvaro Siza, om maar eens wat namen te noemen en dit alles onder leiding van Jo Coenen. Om de opbouw van Céramique te begrijpen, heb ik het eerdere werk van Coenen bekeken en geanalyseerd. Tijdens dit onderzoek kwam ik er ook achter dat Wijnhoven medewerker bij Coenen was geweest. Deze connectie bevestigde het onderbuik gevoel dat beide een soortgelijke attitude ten opzichte van de architectuur hadden.

Op de TU ben ik gaan zoeken naar mijn attitude. Hoe kan en hoe wil ik ontwerpen? Dat waren de vragen die hier centraal stonden. Vele hoofdrolspelers van de architectuurgeschiedenis hebben de revue gepasseerd. In verschillende projecten kwamen theorie en praktijk al experimenterend bij elkaar. Samen met Karien ten Cate, student landschaparchitectuur, heb ik een project gedraaid, waarbij alle schaalniveaus aan bod kwamen landschap, stedenbouw, architectuur en interieur.
Het door deze niveaus heen werken, van boven naar beneden, terug, heen en weer, was een echte eyeopener en deze thematiek zit tot op de dag van vandaag in mijn werk verweven. In een volgend project en vormstudie was het als of de essentiële gereedschappen in de kist zaten en had ik echt het gevoel een goede basis in de vingers te hebben.

van architectuurstudent naar architect
In week 26 afgestudeerd en in week 27 met de directeur, de projectleider en adviseurs van Vipack om tafel voor de uitbreiding van hun bedrijfsgebouw. Vipack is producent van wasmiddelen. Hun winst zit hem in de centen. Het budget voor de opdracht was hierdoor scherp. Als net afgestudeerde architect wordt je dan meteen, met beide benen, in de realiteit neergezet. Het was een grote en spannende uitdaging. Het plan werd in de vorm van een bouwteam uitgevoerd zodat de aannemer, met z’n know-how, direct als goede sparringpartner fungeerde. Deze opdracht heeft als belangrijke pilot gediend en van hieruit is de koers ingezet op kwaliteit en niet op kwantiteit.

ontwerp ons droomhuis
Ik stond op de markt en werd opgebeld met de mededeling; 'wij hebben grond op het oog en jij mag onze droomwoning daarop realiseren'. Uhmm....Super! Na dit telefoongesprek is er een afspraak gemaakt, zijn we uitvoerig met elkaar in gesprek gegaan en tot een opdracht gekomen. Uitgangspunt was dat ik als 'jonge snuiter' de totaalopdracht kreeg en daar tegenover werd dan wel 200% inzet verwacht....prima! Het stuk grond hebben we voorbij laten gaan. Van de ene kant jammer, maar van de andere kant des te leuker, nu konden we met de plannen in het achterhoofd opzoek naar een nieuwe locatie. Het totale proces was intensief, maar zeer interessant! Samen hebben we met alle partijen gesproken, van makelaar tot gemeente en aannemer. Van bouwkostendeskundige tot lichtadviseur en tuinarchitect. Van metselaar tot dakdekker en keukenleverancier. Het was een schitterende ervaring om van initiatief tot en met de in gebruik name mee te mogen ervaren.

ontwerp- & bouwproces doorleeft
Tijdens de kermis stond er een huis te koop. Er voorbij gelopen en al eens gekeken. Maar ja, nog jong, bedrijf aan het opstarten, nog maar even niet! Een kermis later stond dit object nog steeds te koop?! Schitterend aan de "kerk"-straat van Ospel gelegen. Ik zag tussen de andere winkels, cafés en kerk mijn eigen kantoor al aan deze dorpsstraat aansluiten. Moest het dan toch zo zijn? Het is toch geweldig om als architect je eigen woning te ontwerpen. Inderdaad, je bent alleen naast architect zelf dus opdrachtgever. Opmerkingen van de gemeenten, de financiën en relatie met de aannemer worden persoonlijk. We hebben de oude woning getransformeerd en uitgebreid. En in dit proces heb ik echt ervaren, doorleeft, wat het inhoud om opdrachtgever te zijn!