projecten

bureau

 

 

 
 

Rentmeesterlaan

Het bouwperceel maakt deel uit van een viertal naast elkaar gelegen kavels. Kenmerkend voor het bouwperceel zijn de voor- en zij- perceelsgrenzen welke de radiale opzet van het stedebouwkundige plan volgen. Het op de hoek ingezette concept van één bouwlaag met opgebouwd volume tezamen met platte daken wordt op het rechtsaangrenzende perceel doorgezet. Dit principe is ook verwerkt in het bouwplan op dit kavel. De bouwmassa bestaat uit vijf met elkaar verbonden volumes. De rechter zijgevel van de 1e bouwmassa is parallel gelegen aan de rechter perceelsgrens samen met de hoogte wordt aansluiting gevonden bij de belendingen aan deze zijde. De 2e bouwmassa ligt 1,5 meter verzonken in het maaiveld. De voorgevel licht gelijk met het 1e volume. Om dit "gelijkliggen" te benadrukken zijn beide massa's uitgevoerd in dezelfde witte baksteen. Over het tweede volume wordt een derde volume geschoven Dit volume ligt parallel aan de linker perceelsgrens. Hierdoor ontstaat een verdraaiing tussen de eerste twee en het derde volume. Aan de rechterzijde wordt het 3e volume doorgezet tot in het maaiveld. Samen met de verdraaiing wordt de entree van de woning geaccentueerd. Het 4e volume is iets lager zodat deze massa een eigen herkenbaar karakter krijgt. Het 3e en 4e volume worden uitgevoerd in een licht grijze Braziliaanse leisteen. De 5e bouwmassa ligt links achter op het perceel. Ten opzichte van de 4e massa is de 5e een stuk lager en krijgt hierdoor een secundair karakter. Door het dak van dit volume aan de linkerzijde iets lager te maken en de pui een stukje terug te liggen ontstaat hier de entree van het kantoor. De 5e massa wordt ook weer in de witte baksteen uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opdrachtgever:
Wijen - Poeth

project:
Nieuwbouw woonhuis met kantoor

locatie:
Centrum Noord - Weert

ontwerp:
2007-2008

uitvoering:
2008-2009

consultants:
Inpijn - Blokpoel
Adviesbureau Kerkers
Milieuadviesbureau M&A
Bouwbedrijf Teng Wijen
4-elements systeemtechniek
Jackie Rademakers interieurontwerp
Francois Seerden tuinontwerp